[100+] Panjabi Captions for Instagram | Best Quotes

Spread the love

[100+] Panjabi Captions for Instagram | Best Quotes

Are you looking for catchy Panjabi captions for Instagram? Look no elsewhere! Our collection of captivating Punjabi captions can make an impression on viewers of your Instagram photos. These Punjabi captions are perfect for conveying your feelings, showing your affection, or just bringing some desi flair to your page.

We have a wide range of Punjabi captions in our collection, from sentimental and sweet to funny and realistic. To give your Instagram photos a hint of Punjabi flavor, use these amazing captions. You can show off your desi flair, stay connected to your heritage, and leave an impression on your followers with these Punjabi captions that perfectly match your photos.

10 Short Punjabi Captions for Instagram

1. ” ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰੋ! “

2. ” ਪੁੱਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸੀ ਉਡਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲੀ ਕਰ ਲੀਆਂ ਹੈ ।”

3. ” ਪੰਜ-ਆਬ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਘੁਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਸਟਾ-ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।”

4. ” ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।”

5. ” ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਸਪੁੱਪੋਰਟ ਨਾਲ ਗਰਮ ਸਰਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਗਾਉ।”

6. ” ਜੰਗ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ ਯਾ ਫਰ ਅੰਨ੍ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੋਖ ਹੋਵੇ।”

7. ” ਭੰਡਾ ਬੱਚੇਆਂ ਦਾ ਖਾਲੀ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਾਉ।”

8. ” ਮੋਹੁੱਬਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰੀਕਾ, ਹੂੰਦਾ ਨੀ ਆਮ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੇ।”

9. ” ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਯਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਵਾਗੀ ਹੈ।”

10. ” ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀਆਈ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚ ਮੁੜ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੋਲ ਮਿਟਰੋ।”

10 Punjabi Captions for Instagram for Girls

1. “ਸ਼ੇਅਰੀ ਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਊਚੀ ਚੋਟੀ!”

2. “ਅਟਰਾਕਟਿਵ ਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂ ਹੁੰਦੀ ਐਂ!”

3. “ਸੋਹਣੇ ਸਲਵਾਰ, ਤੇ ਬਿੱਪੀ ਸਾਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਡ੍ਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਸਿਤਾਰੀ”

4. “ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਦਿਲ ‘ਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜੁੜੀਆਂ”

5. “ਲਗਦਾ ਐ ਸਰਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਖ ਨੀ ਸੱਕਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅੱਖ ਨੀ ਸਾਕਦੀ!”

6. “ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਈ ਆਂ ਰੂਹਾਨੀ, ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦੀ ਐ ਅਪਣੀ ਮਾਂ! ”

7. “ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀਏ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਨਗੇ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ!”

8. “ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਪਿਛੇ ਸੜਦੀ ਐ, ਪਰ ਕਦੇ ਨਾ ਸਚਮੁਚ ਢੁੱਕਣੀ ਐ!”

9. “ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਅਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਐ ਹੁੰਦਾ ਐ!”

10. “ਪਲੇਬੋਏਐ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਜਿਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ!”

instagram bio in punjabi for girls,punjabi captions for instagram,punjabi suit captions for instagram,punjabi caption for instagram,punjabi captions for instagram in hindi,punjabi attitude captions for instagram,best punjabi songs captions for instagram,punjabi song lyrics for instagram captions,punjabi song captions for instagram for girl,instagram captions for men,instagram captions for boys,instagram captions for guys,instagram captions for girls

10 Punjabi Captions for Instagram on Suit

1. “ਨਵੇਲੇ ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਲੀ ਨੇ ਮਾਰਦਾ ਐ ਧੀਮੀਆਂ ਚਾਲਾਂ।”

2. “ਸੂਟ ਤੇ ਪੁੱਛ ਭਾਰੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਵਧਿਆ ਵਖਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਵਾਂ।”

3. “ਸੂਟ ਪੇਹਨਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਿਲ ਪਰਾਣ ਜ਼ਹਿਰ, ਨਜਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਬ ਤੋਂ ਪਯਾਰੇ। ”

4. “ਸਾਡੇ ਸੂਟ ਨਾਲ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਨੈ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਐ ਖੁੱਲਾਸਾ।”

5. “ਸੂਟ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਜ਼ਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਤਾ ਬਹੁਤ ਖੁਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈ।”

6. “ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਣੇ ਸੂਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਵਢ ਗਏ ਨਗਰੇ ਤੇ ਧਿੰਧਾਂ।”

7. “ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰੀ ਦੀ ਅਦਾ, ਸਾਡੀ ਧੂੜ ਸਭ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੀ ਏ।”

8. “ਲੱਛਮੀ ਜੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੌਰਾਂ ਜਿਹੇ ਮੋਹਬਤ ਦੀਆਂ ਚਾਹਾਂ ਵਿੱਖੜਦਾ।”

9. “ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਸਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਖ਼ਾਂ ਦੀ ਓਹਲੇ।”

10. “ਸੂਟ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਚਾਰਣ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੂੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਐ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ।

[99+] Punjabi Attitude Status (Hindi Punjabi Quotes)

10 Punjabi Captions for Instagram in English

Sure! Here are ten Punjabi captions for Instagram translated into English:

1. “Forever wakhra (unique)!”

2. “Keep calm and love Punjab.”

3. “Jind meriye (Oh my life), tu vasda rahe (may you always prosper).”

4. “Pind diyan gallan (village stories) and city dreams.”

5. “Sardari forever (forever royalty)!”

6. “Punjab, my heart beats for you.”

7. “Ik onkar (One God), endless possibilities.”

8. “Balle balle vibes wherever I go.”

9. “My roots run deep in Punjab.”

10. “Punjabiyat (Punjabi culture) runs through my veins.”

10 Short Punjabi Captions for Instagram for Girl

Certainly! Here are ten short Punjabi captions for Instagram for girls:

1. “Kudi Punjaban, swag di rani.” (Punjabi girl, queen of style)

2. “Punjabi mutiyaar, fearless and fierce.”

3. “Gabru queen with a Punjabi swag.”

4. “Patakha kudi, shining bright like a firecracker.”

5. “Pind di sherni, ruling hearts with grace.”

6. “Punjab di beauty, with a touch of elegance.”

7. “Sohni kudi, with a million dollar smile.”

8. “Punjabi kudiyan da style, unbeatable and versatile.”

9. “Pindan di pari, spreading magic everywhere.”

10. “Punjab di sardarni, with a heart full of love.”

Ravindra Jadeja comes spinning into India’s World Cup vision.

10 Punjabi Captions for Instagram for Boys

1. “Gabru Punjab da, never backing down.”

2. “Sher Punjab da, ruling with strength and pride.”

3. “Pind diyan yaaran da yaar, always there for my squad.”

4. “Jatt attitude, desi swag.”

5. “Gedi route te, bhangra on repeat.”

6. “Punjab da puttar, roaring with passion.”

7. “Munda desi, te proud aa.”

8. “Game on, Punjab da munda in action.”

9. “Pind wala swagger, unapologetically raw.”

10. “Balle balle vibes, living life the Punjabi way.”

10 Punjabi Captions for Instagram Posts

1. “Jado tak Punjab, rabb rakhe.” (As long as Punjab is protected by the divine.)

2. “Pind di awaaz, duniya sune.” (The voice of the village, heard by the world.)

3. “Nachda Punjab, dilan vich vasda Punjab.” (Punjab dances, Punjab resides in hearts.)

4. “Jaan Punjab di, proud to be Punjabi.” (Life is Punjab’s, proud to be Punjabi.)

5. “Punjabian di shaan, duniya jaane.” (The pride of Punjabis, known worldwide.)

6. “Punjab de rang, Punjab di chaan.” (Colors of Punjab, essence of Punjab.)

7. “Pindan vich rehnde, dilan utte raaj kare.” (Residing in villages, ruling hearts.)

8. “Punjab, meri jaan, meri pehchaan.” (Punjab, my life, my identity.)

9. “Desi munde, swag full kaim.” (Desi boys, with an amazing swag.)

10. “Punjab diyan yaariyan, dilan vich sajjan.” (Friendships of Punjab, beloved in hearts.)

10 Punjabi Captions for Instagram Love

1. “Ishq di garmi, dil vich jwani.” (The warmth of love, youth in the heart.)

2. “Pyaar da nasha, dilan vich wasa.” (The intoxication of love, residing in hearts.)

3. “Tere naal pyaar, dil diyan gallan.” (Love with you, matters of the heart.)

4. “Rab ne banaya tujhe mere liye, ikk vaari fer ohna de liye.” (God created you for me, then reserved you for them.)

5. “Pyaar di dastaan, aje vi yaad aa.” (The tale of love, still remembered.)

6. “Tere bina jeena, mera dil nahi lagda.” (Living without you, my heart feels empty.)

7. “Dil diyan gallan, tenu samjhawan.” (Heartfelt conversations, understanding you.)

8. “Tu mere agge agge, main tere piche piche.” (You’re ahead of me, I’m behind you.)

9. “Pyaar wala feeling, dil nu chhu jaave.” (The feeling of love, touches the heart.)

10. “Ishq di khushboo, saanson ch vas jaave.” (The fragrance of love, resides in the breaths.)

10 Punjabi Captions for Instagram Yaari

1. “Yaaran de naal, har pal yaariyan.” (With friends, friendship every moment.)

2. “Yaari da rishta, dilan vich vasda.” (The bond of friendship, resides in hearts.)

3. “Yaara di yaari, ae kaim sarkaar.” (The friendship of friends, is a great treasure.)

4. “Yaari teri yaari, sadi pehchaan.” (Your friendship, our identity.)

5. “Yaar beli, life soneya.” (Beloved friend, my life.)

6. “Yaari lai loon ve, saath nibhaun ve.” (For friendship, I’ll stand by your side.)

7. “Saath mere yaar hele wala jatt.” (With my friends, I feel like a powerful warrior.)

8. “Har yaar yaadan, yaadan yaariyan diyan.” (Every friend, memories of the friendship.)

9. “Yaari chhadi ae, par yaad sada di rahegi.” (Friendship might fade, but the memories will remain.)

10. “Yaar pyaare, saath nibhaane day saathi.” (Beloved friends, companions for life.)

10 Punjabi Captions for Instagram Reels

1. “Reel vich maza, Punjabi style ch.” (Enjoying the reel, Punjabi style.)

2. “Bhangra steps on point, reel on fire.”

3. “Punjab di balle balle, reel te dikhe saare.” (The energetic spirit of Punjab, visible in the reels.)

4. “Jivein movie scene aa, reel ch dikhe jamaa.” (Like a movie scene, creating magic in the reel.)

5. “Reel wale yaar, saath saath nachde ne.” (Friends in the reel, dancing together.)

6. “Reel ch swag, Punjabiyan di shaan.” (Swag in the reel, the pride of Punjabis.)

7. “Reel vich mazaaq, hass hass ke saare.” (Having fun in the reel, making everyone laugh.)

8. “Jado Punjabi mood hojave, reel paunde ne.” (When the Punjabi mood strikes, we make reels.)

9. “Reel vich rang, emotions di bharmaar.” (Colors in the reel, overflowing with emotions.)

10. “Reel wale yaar, dil nu nachaunde ne.” (Friends in the reel, making hearts dance.)

10 Punjabi Captions for Instagram Sad

1. “Dil diyan gallan, dard saare.” (Heartfelt conversations, all filled with pain.)

2. “Ronde nu pata hai, dil roya hai.” (Only the one who cries knows that the heart is weeping.)

3. “Rab saade naal, par sukoon nahi.” (God is with us, but there is no peace.)

4. “Tere bin jeena, mera dil dukhda.” (Living without you, my heart aches.)

5. “Mera dil roya, par koi sunya na.” (My heart cried, but no one listened.)

6. “Saanu ki, mere armaan tutt gaye.” (What happened to me, my dreams shattered.)

7. “Kadi assi khud nu hansaya si, par ajj assi roya hai.” (We used to make ourselves smile, but today we are crying.)

8. “Roz roz tanhayi de khilone tuttde ne.” (Every day, the toys of solitude break.)

9. “Dil de raah tere bin kaale ho gaye.” (Without you, the paths of my heart turned dark.)

10. “Koi dil de dukh samjhe na, kise da koi na hove apna.” (No one understands the pain of the heart, no one is truly ours.)

10 Punjabi Captions for Instagram Brother

1. “Brother: my partner in crime, my best friend for life.”

2. “Mera veer meri shaan, mere jeevan da anmol ratan.” (My brother, my pride, the precious gem of my life.)

3. “Har mushkil da sahara, mera veer hai pyara.” (For every difficulty, my brother is there for me.)

4. “Brothers forever, united by blood, bonded by love.”

5. “Yaar beli veer, tu mera sabh kuchh ae.” (Oh dear friend, brother, you are my everything.)

6. “Brotherhood runs deep in our veins, forever connected, forever strong.”

7. “Having a brother means having a forever playmate and a guardian angel.”

8. “Aaj, kal, aur hamesha, mera veer mere saath hai.” (Today, tomorrow, and always, my brother is with me.)

9. “Tu hamesha mere hriday vich rahega, mere veer.” (You will always reside in my heart, my brother.)

10. “We may fight, we may argue, but our bond as brothers remains unbreakable.”

10 Punjabi Captions for Instagram Badmashi

1. “Badmashi di sarkar, swag full kaim.”

2. “Ajj di badmashi, kal da yaar.”

3. “Badmashi mode on, haters be warned.”

4. “Chhadai ch badmashi, saanu na rokey koi.”

5. “Badmashi de rang, pure mazedaar.”

6. “Badmash by nature, no apologies given.”

7. “Badmashi da kehar, duniya ch machaya shor.”

8. “No rules, only badmashi!”

9. “Jivein badmaashi, ohi mera style.”

10. “Badmashi da craze, sari umar banaye.”

Leave a Reply

%d bloggers like this: